fbpx

Aikštelių vidaus tvarkos taisyklės

Visi aikštelių klientai ir lankytojai turi laikytis šių taisyklių ir atitinkamose situacijose skatinti kitus jų laikytis.
Šios taisyklės taip pat jų pakeitimai/papildymai skelbiami Paslaugų teikėjo internetiniame puslapyje www.hado.lt. Laikoma, kad lankytojai su nurodytose vietose viešai skelbiama taisyklių redakcija, papildomais/ pakeitimais yra susipažinę ir atskirai nesupažindinami.
Žaidimo laikas
HADO aikštelių darbo laikas: I – VII nuo 10:00 iki 22:00. Žaidimo laikas aikštelėse yra rezervuojamas iš anksto naudojantis aikštelių rezervacijos sistema arba užsakius pas administratorių. Žaidėjai gali naudotis paslaugomis ir įranga tik jiems rezervuotu laiku, kitu atveju privalo derinti rezervacijų laiką su administratoriumi arba kitais atsakingais asmenimis, rezervuotis laiką per aikštelių rezervacijos sistemą. Pasibaigus rezervacijos laikui klientas turi palikti aikštelę. Informavus administratorių aikštelės nuomos laikas, esant galimybei, gali būti pratęstas. Nesusiderinus HADO aikštelės nuomos laiko ir toliau žaidžiant aikštelėje klientas padengia saugos tarnybos atvykimo kaštus.
Apranga
Visiems žaidėjams HADO aikštelėse rekomenduojama dėvėti tvarkingą sportinę aprangą ir sportui skirtą avalynę.
Klientų elgesio normos
Visi aikštelių lankytojai turi deramai elgtis – draudžiama rėkauti, švilpauti, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, daužyti įrangą ar kitus kietus daiktus į grindų dangas, atitvarus, kitais būdais gadinti aikštelių inventorių, įrangą ar trukdyti kitiems žaidėjams/lankytojams. Pastebėjus netinkamą elgesį žaidėjai turi informuoti administratorius.
Žaidėjų etiketas
Žaidėjas, prieš pradėdamas žaidimą, turi įsitikinti, ar kiti žaidėjai, lankytojai yra pasiruošę žaidimui. Draudžiama vaikščioti po kitų žaidėjų aikštelę, kai vyksta žaidimas.
Maistas ir užkandžiai
Valgyti, gerti HADO arenoje žaidėjai ir jų svečiai gali tik tam skirtose aikštelių vietose (prie aikštelėse įrengtų suoliukų). Su savimi į aikšteles lankytojai gali pasiimti atsigerti tik tuo atveju, jei gėrimas yra plastikinėje taroje ir tai yra nespalvotas gėrimas (gazuotas/negazuotas vanduo).
Atsakomybės paskirstymas
Aikštelių lankytojai atsako už bet kokius savo, savo šeimos narių, savo kviestinių svečių padarytus paslaugų teikėjui ir/ar tretiesiems asmenims nuostolius bei šių taisyklių pažeidimus. Aikštelių lankytojai patys atsako už savo sveikatos būklę ir jos tinkamumą atitinkamam sportui, patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį, bei prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką. Aikštelės bei jų pagalbinės patalpos, įskaitant rūbinę bei rūbų spintą, taip pat bendros erdvės, nėra pritaikytos paliktų ar kitų asmeninių daiktų (pinigų, kreditių/debetinių kortelių, juvelyrinių dirbinių, laikrodžių, mobiliųjų telefonų, kompiuterių, raktų, drabužių, avalynės, inventoriaus ir kita) saugojimui. Paslaugų teikėjas neatsako už narių, lankytojų, svečių ar kitų asmenų, asmeninius daiktus ir dingus bet kokiems daiktams patirtos žalos neatlygina. Rastus paliktus daiktus paslaugų teikėjas prižiūri 3 (tris) dienas, jų neatsiėmus yra perkeliami iš saugomos į bendrą radinių vietą. Apie bet kokius šių taisyklių pažeidimus pranešama administracijai, kuri savo nuožiūra gali apriboti teisę naudotis paslaugomis.

ELGESIO TAISYKLĖS

 1. Visi pilnamečiai lankytojai turi pasirašyti atsakomybės sutikimą. Visi nepilnamečiai lankytojai turi turėti tėvų / globėjų pasirašytą atsakomybės sutikimą.
 2. Privalomas instruktažo išklausymas.
 3. Jei turte sveikatos problemų ar sutrikimų įvertinkite savo galimybes aktyviai sportuoti.
 4. Aikštelėje būkite be maisto ar gėrimų.
 5. Žaidžiama be aštrių daiktų: diržų, raktų, pakabukų, papuošalų ar kitų aštrių rūbų detalių.
 6. Be lauko batų. Tik su sportui skirta avalyne.
 7. Vienu metu aikštelėje žaidžia tik žaidimui skirtus įrenginius turintys žmonės.
 8. Negalima atlikti salot, kūlversčių ar kitų triukų galinčių sužaloti komandos narius.
 9. Bet kokiam sportui yra būtinas specialus pasirengimas ir apšilimas.
 10. Negalima lipti ar kabėti ant šoninių aikštelės sienų.
 11. Negalima ardyti ar kilnoti aikštelės dangos.
 12. Negalima mėtyti, trankyti ar kitaip gadinti HADO arenos įrangos.
 13. Negalima vartytis ar kritinėti ant apsauginių kilimėlių. Jie yra kieti ir galite susižeisti kojas, kelius, nugarą ar alkūnes.
 14. Negalima specialiai judinti šoninių aikštelės sienų.
 15. Negalima įžeidinėti komandos narių ar priešininkų.
 16. Negalima žaisti HADO arenoje jei prieš atvykdami į areną vartojote alkoholio ar narkotikų.
 17. Negalima rūkyti ar garinti. Arenoje draudžiama naudoti cigaretes, elektronines cigaretes ir kitus įrenginius skatinančius rūkymą.
 18. Negalima liesti ar ardyti apšvietimo įrangos.

  ĮVERTINKITE SAVO GALIMYBES.
  Atsižvelgiant į elgesio taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes (pavojaus sau ar tretiesiems asmenims sukėlimą), HADO arenos darbuotojas turi teisę paprašyti palikti aikštelę be teisės į ją sugrįžti. Neišnaudotas laikas nekompansuojamas ir sumokėti pinigai negrąžinami.

ĮRANGOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 1. Draudžiama išiminėti įrangą iš dėklų.
 2. Draudžiama mėtyti, daužyti, spardyti ar kitaip gadinti įrangą.
 3. Draudžiama išjungti įrenginius
 4. Draudižiama įrangą išsinešti už HADO arenos teritorijos.
 5. Draudžiama įrangą naudoti ne pagal paskirtį.
 6. Draudžiama keistis įranga su kitu žaidėju be administratoriaus sutikimo
 7. Žaidėjas įsipareigoja grąžinti įrangą tokio pačios būklės kaip ir gavo žaidimo pradžioje.

Registruokitės ir išbandykite HADO pirmieji Lietuvoje: